ეკონომიკის ანბანური ტესტი | ბ

შეავსე ანბან-ანბან ეკონომიკის ტესტი, რომლითაც შეგიძლია შეამოწმო შენი ცოდნა, ბ-ზე დაწყებული ეკონომიკური ტერმინების ცოდნაში.

 • Question of

  რას არის ბაზარი?

  • მიმწოდებლებსა და მომხმარებლებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობის სისტემა.
  • ადგილი, სადაც მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების შეძენა შეიძლება.
  • ადგილი, სადაც ანგარიშსწორება ხდება მხოლოდ ნაღდი ფულით.
  • ეკონომიკური ურთიერთობები, რომლებიც მიმდინარეობს გაზაფხულსა და შემოდგომაზე.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბანკი?

  • სახელმწიფო დაწესებულება, სადაც ინახება ქვეყნის ბიუჯეტი.
  • სახელმწიფო დაწესებულება, სადაც მხოლოდ ეროვნული ვალუტა ინახება.
  • დაწესებულება, რომელიც მომხმარებელს თანხის სანაცვლოდ უძრავ ქონებას სთავაზობს.
  • დაწესებულება, რომელიც მომხმარებელს ფინანსურად ემსახურება, ფულისა და ფასიანი ქაღალდების სხვადასხვა ტიპის ოპერაციებით.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბანკნოტი?

  • აპარატი, საიდანაც შესაძლებელია ბარათის საშუალებით თანხის გამოტანა.
  • ქაღალდი ან ნაღდი ფული, რომელსაც მიმოქცევაში ცენტრალური ბანკი უშვებს .
  • გაკოტრებული მოვალე.
  • ნაღდი ფული, რომლის გამოყენებაც მხოლოდ სურსათის შესაძენად შეიძლება.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბანკროტი?

  • გაკოტრებული მოვალე.
  • ნაღდი ფული.
  • ადამიანი, რომელის მუშაობს ბანკში.
  • ადამიანი, რომელსაც აქვს ბანკის ვალი.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბაჟი?

  • გადასახადი ქვეყანაში შეტანილ ან საზღვარგარეთ გატანილ პროდუქტზე.
  • გადასახადი პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის.
  • გადასახადი, რომელსაც იხდიან ამაზონიდან გამოწერილი პროდუქტებისთვის.
  • გადასახადი, რომელსაც იხდიან ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიები.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბარტერი?

  • პროდუქტის შეძენა ოქროს სანაცვლოდ.
  • პროდუქტების გაცვლა.
  • მყიდველსა და გამყიდველს შორის დადებული ხელშეკრულება.
  • პროდუქტის თვითღირებულებაზე ნაკლები ღირებულებით შეძენა.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბირჟა?

  • ადგილი, სადაც ხდება უბნის ეკონომიკური მდგომარეობის განხილვა.
  • დაწესებულება, სადაც ხდება მსხვილი ფინანსური და სავაჭრო გარიგებები.
  • ადგილი, სადაც დგინდება ავტომობილების ფასები.
  • დაწესებულება, რომლის წევრებს ბანკი სესხს ნაკლები პროცენტით აძლევს.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბიუჯეტი?

  • სხვაობა ქვეყნის შემოსავლებსა და გასავლებს შორის.
  • სახელმწიფოს თანხა, რომელშიც არ შედის მოქალაქეთა გადახდილი გადასახადები.
  • შემოსავლებისა და გასავლების ჩამონათვალი, რომელიც უმეტესად 1 წლით განისაზღვრება.
  • თანხა, რომელითაც სახელმწიფო იხდის მოქალაქეების ხელფასებს.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბოიკოტი?

  • ეკონომიკური ბრძოლის მეთოდი, როდესაც ერთი ქვეყანა მეორეს უწესებს სანქციებს.
  • პროტესტის ფორმა, როდესაც მოქალაქეები მართავენ აქციებს.
  • დაპირისპირება ბანკსა და მომხმარებლებს შორის.
  • ეკონომიკური ბრძოლის მეთოდი, რომელიც ეკონომიკური ურთიერთობების შეწყვეტით გამოიხატება.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბროკერი?

  • აგენტი, რომელიც საქონლის, ფასიანი ქაღალდების, ვალუტის გამყიდველებსა და მყიდველებს შორის შუამავალის როლში გამოდის.
  • ბანკის თანამშრომელი.
  • ბანკის მევალე, რომელსაც არ აქვს ვალის გადახდის ფინანსური შესაძლებლობა.
  • ყიდვა-გაყიდვის მონაწილე, რომელსაც სურს პროდუქტზე ფასის დაკლება.
 • Question of

  რას ნიშნავს ბუღალტერია?

  • ფულის დაზოგვის გზა.
  • ფულადი სახსრებისა და მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა.
  • დაწესებულება, რომელიც ახდენს კომპანიების აუდიტს.
  • კომპანიის ფინანსური მმართველი.

What do you think?

Written by giga

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ჩრდილოეთ კორეის “ეკონომიკა”

კონკურენტული უპირატესობა