ეკონომიკის ანბანური ტესტი | ე

დადგა დრო, გამოსცადო შენი ცოდნა ე-ზე დაწყებული ეკონომიკური ტესტების ცოდნაში!

 • Question of

  რას ნიშნავს ეკონომიკა?

  • როგორ განაგებენ ადამიანები შეზღუდულ რესურსებს მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, მათ ურთიერთქმედებებს და როგორ იღებენ ინდივიდები და კომპანიები გადაწყვეტილებებს.
  • ეკონომიის გაწევა, თანხის მაქსიმალურად დაზოგვა.
  • ეკოლოგიის ერთ-ერთი დარგი.
  • არ ვიცი, მე არ მეხება.
 • Question of

  რას ნიშნავს ეკონომიკური საქმიანობა?

  • მხოლოდ პროდუქტების ყიდვა-გაყიდვა.
  • პროდუქტების და სერვისების გაცვლა.
  • ბიზნესის დაწყება და კომპანიის დაარსება.
  • საქმიანობა, რომლის მიზანია მოგების, შემოსავლის ან კომპენსაციის მიღება.
 • Question of

  რას ნიშნავს ეკონომიკური სისტემა?

  • ურთიერთობის ფორმა სავაჭრო დაწესებულებასა და მომხმარებელს შორის.
  • პრინციპების, კანონების და ნორმების ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს ძირითადი ეკონომიკური ურთიერთობების ფორმასა და შინაარსს.
  • პრინციპები და ფორმულები, რომელთა მიხედვითაც ხელმძღვანელობენ ბუღალტრები.
  • კანონთა ერთობლიობა, რომელიც აწესრიგებს ურთიერთობას კომპანიასა და დასაქმებულთა შორის.
 • Question of

  რას ნიშნავს ელასტიურობა?

  • პროდუქტის უნარი მოერგოს ყველა მომხმარებელს.
  • სხავაობა მენეჯერისა და თანამშრომლების ხელფასებს შორის.
  • პროდუქტებზე ფასის ზრდა ინფლაციის შედეგად.
  • პროდუქტზე ფასის ზრდის ან შემცირების შედეგად მოთხოვნის ცვლილება.
 • Question of

  რას ნიშნავს ემბარგო?

  • ქვეყანაში პროდუქტის, ფასეულობის, ოქროს, ფასიანი ქაღალდების, ვალუტის გატანის ან შემოტანის აკრძალვა.
  • ქვეყენაში შემოტანილი პროდუქტის, ფასეულობის, ოქროს, ფასიანი ქაღალდების, ვალუტების განადგურება.
  • მომხმარებლის მიერ უარის თქმა გარკვეული პროდუქტის ან სერვისის შეძენაზე.
  • სანქციები, რომლებიც ეკისრება კომპანიას, თუ აწარმოებს სტანდარტთან შეუსაბამო პროდუქციას.
 • Question of

  რას ნიშნავს ემისია?

  • მიმოქცევიდან დაზიანებული ფულის ამოღება.
  • ნაღდი და უნაღდო ფულის მასების ხელოვნურად შემცირება.
  • ფულის მიმოქცევაში გაშვება ყველა ფორმით, ნაღდი და უნაღდო ფულის მთელი მასის გაზრდა.
  • მიმოქცევაში არსებული ნაღდი და უნაღდო ფულის კონტროლი და აღრიცხვა.
 • Question of

  რას ნიშნავს ეფექტიანობა?

  • საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გამოთვლისას გათვალისწინებულია ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯი.
  • შეფარდებითი ეფექტი, პროცესის შედეგიანობა – ეფექტის შეფარდება დანახარჯებთან.
  • მოგება, რომელიც რჩება კომპანიას ხელფასებისა და გადასახადების გადახდის შემდეგ.
  • ეფექტი, რომელიც მიიღწევა დანახარჯების შემცირებით.

What do you think?

Written by giga

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

GIPHY App Key not set. Please check settings

რა არის ფიშინგი?

გადასახადებს ყველანი ვიხდით