ეკონომიკის ანბანური ტესტი | გ

შეავსე ანბან-ანბან ეკონომიკის ტესტი, რომლითაც შეგიძლია შეამოწმო შენი ცოდნა, გ-ზე დაწყებული ეკონომიკური ტერმინების ცოდნაში.

 • Question of

  რას ნიშნავს გადასახადები?

  • ფიზიკური და იურიდიული პირების გადასახდელი თანხა, რომლითაც ივსება სახელმწიფო ბიუჯეტი.
  • თანხა, რომელსაც სახელმწიფო უხდის მოქალაქეებს.
  • მოქალაქის კეთილი ნებით სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი თანხა.
  • თანხა, რომელსაც კომუნალურებში ვიხდით.
 • Question of

  რას ნიშნავს გამოსყიდვა?

  • გაყიდული პროდუქტის უკან დაბრუნება.
  • სესხის უზრუნველსაყოფად ჩადებული ქონების გაყიდვა ბანკის მიერ.
  • თანხის გადახდა სხვის მიერ მითვისებული ქონების დაბრუნების მიზნით.
  • გარიგების მიხედვით დადებული ვალდებულებების შეწყვეტის მიზნით ფასიანი ქაღალდების, კონტრაქტების, პროდუქტის ყიდვა.
 • Question of

  რას ნიშნავს გარიგება?

  • ქორწინების ერთგვარი ფორმა.
  • გარკვეული სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის, შეცვლის ან შეწყვეტის მიზნით ცალმხრივი, ორმხრივი ან მრავალმხრივი ნების გამოვლენა.
  • საერთაშორისო ვაჭრობის ფორმა, რომლის პირობებიც საიდუმლოა.
  • ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ მხარეების მიერ პირობების გადახედვა.
 • Question of

  რას ნიშნავს გაკოტრება?

  • ფიზიკური ან იურიდიული პირის უუნარობა, დააკმაყოფილოს კრედიტორების მოთხოვნები და ვალდებულებები.
  • ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა.
  • ვალდებულებების შესრულების თავიდან არიდების მიზნით კომპანიის გაყიდვა.
  • ვალის გადაუხდელობის შემთხვევაში უძრავი ქონების ჩამორთმევა.
 • Question of

  რას ნიშნავს გაცვლა?

  • მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმა.
  • ეკონომიკური ოპერაცია, როდესაც ნივთს, პროდუქტს იღებს ის პირი, რომელიც ყველაზე მეტ ფასს გადაიხდის.
  • ანგარიშსწორების ფორმა, როდესაც მატერიალური ნივთის სანაცვლოდ მხოლოდ არამატერიალური აქტივის გაცემა შეიძლება.
  • ეკონომიკური ოპერაცია, როდესაც ერთი პირი გადასცემს მეორე პირს ნივთს, პროდუქტს და სანაცვლოდ იღებს ფულს ან პროდუქტს.
 • Question of

  რას ნიშნავს გირავნობა?

  • იგივე ქირავნობა, ოღონდ ასო შეგეშალათ.
  • კრედიტის უზრუნველყოფის საშუალება, როცა ვალდებულების შეუსრულებლობისას კრედიტორს ნივთის რეალიზაციის ან საკუთრებაში მიღების უფლება აქვს.
  • კრედიტის უზრუნველყოფის საშუალება, როცა ნივთის გამოყენების უფლება არცერთ მხარეს არ აქვს.
  • წერილობითი შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც ნივთის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფოს.
 • Question of

  რას ნიშნავს გირაო?

  • უძრავი ქონების ტიპი, რომელიც აუცილებელია სესხის მისაღებად.
  • აქტივი, რომლის ვალდებულების საგარანტიოდ გამოყენება მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში შეიძლება.
  • აქტივი, რომელიც გამოიყენება ვალდებულების უზრუნველსაყოფად, საგარანტიოდ.
  • ფული, რომელსაც ევროკავშირი გვიხდის ხოლმე.
 • Question of

  რას ნიშნავს გრანტი?

  • უსასყიდლოდ გადაცემული სახსრები, ფულადი ან ნატურალური ფორმით.
  • ფულადი ჯილდო, რომელიც უკან დაბრუნების ვალდებულებით გადაეცემა პირს ან კომპანიას.
  • შემოსავლის ტიპი, რომელიც არ იბეგრება.
  • ფულადი სახსრები, რომელიც დაარსებისას ყველა კომპანიას გადაეცემა.

What do you think?

Written by giga

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

GIPHY App Key not set. Please check settings

“ფორმულას” ბიზნესის რედაქცია და “ორჯერ ორი” თანამშრომლობას იწყებენ

ილიას ეკონომიკური პოლემიკა