ეკონომიკის ანბანური ტესტი | თ

შეავსე ანბან-ანბან ეკონომიკის ტესტი, ამჯერად შეგიძლია შეამოწმო შენი ცოდნა თ-ზე დაწყებული ეკონომიკური ტერმინების ცოდნაში.

 • Question of

  რას ნიშნავს თავისუფალი ბაზარი?

  • საბაზრო სისტემა, სადაც ფასები გამყიდველებსა და მომხმარებლებს შორის თავისუფლად, გარე ძალების ჩაურევლად მიიღწევა.
  • საბაზრო სისტემა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია პროდუქტის შეძენა.
  • საბაზრო სისტემა, სადაც მოხმარებელს მეტი უფლებები აქვს, ვიდრე გამყიდველს.
  • საბაზრო სისტემა, სადაც ფასები ყოველდღიურად იზრდება.
 • Question of

  რას ნიშნავს თავდები?

  • პირი, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს ნებისმიერ შემთხვევაში დაფაროს სხვისი ვალი.
  • ვალდებულების უზრუნვეყოფის საშუალება, როდესაც ბანკი გამონაკლისის სახით პატიობს პირს ვალის გადაუხდელობას.
  • ვალდებულების უზრუნველყოფის საშუალება, როდესაც პირი იღებს პასუხისმგებლობას სხვა ადამიანის ვალდებულების შესრულებისთვის.
  • ბანკის თანამშრომელი, რომლის მოვალეობაცაა სესხის გაცემისას მომხმარებელს გააცნოს სესხის პირობები.
 • Question of

  რას ნიშნავს თამასუქი?

  • ფასიანი ქაღალდი, რომელიც შუა საუკუნეებში გამოიყენებოდა ფულის ნაცვლად.
  • ფასიანი ქაღალდი, რომლითაც კომპანიის წილი გაცემა შეიძლება.
  • ფასიანი ქაღალდი, რომელსაც გასცემს ბანკი და ერიცხება პროცენტი.
  • ფასიანი ქაღალდი, რომლის გამცემ პირს აქვს ვალდებულება, გადაიხადოს თამასუქში ნაჩვენები თანხა.
 • Question of

  რას ნიშნავს თვითღირებულება?

  • პროდუქტის დამზადებაზე, საწარმოს მართვასა და მომსახურებაზე, საწყობში გადატანაზე გაწეული ყველა ხარჯის ჯამი.
  • ღირებულება, რომელზე მაღალ ფასადაც აკრძალულია პროდუქტის გაყიდვა.
  • მხოლოდ პროდუქტის დამზადებისთვის გამოყენებული მასალის ხარჯები.
 • Question of

  რას ნიშნავს თვითანაზღაურება?

  • ბიზნესის მართვის ფორმა, როდესაც ბიზნესის მფლობელი საკუთარ ფულს უხდის თანამშრომლებს.
  • ფინანსების მდგომარეობა, რომლის დროსაც ბიზნესის დანახარჯები მთლიანად საკუთარი შემოსავლებით იფარება.
  • ანაზღაურება, რომელსაც დასაქმებული ითხოვს გარკვეული სამუშაოს სანაცვლოდ.
  • ბიზნესის მართვის ფორმა, როდესაც თანამშრომლები საკუთარი ხარჯებით ფარავენ ბიზნესის დანახარჯებს.
 • Question of

  რას ნიშნავს თეთრსაყელოიანები?

  • არაფიზიკური შრომით დასაქმებული პირები.
  • ბანკის თანამშრომლები.
  • მაღალი თანამდებობის პირები.
  • ხელისუფლების წევრები.
 • Question of

  რას ნიშნავს თვითდასაქმებული?

  • ადამიანი, რომელსაც თავად ასაქმებს სხვებს.
  • ადამიანი, რომელმაც სხვისი დახმარების გარეშე იპოვა სამუშაო ადგილი.
  • საკუთარ საწარმოში ან საკუთარ მეურნეობაში მოგების ან ოჯახური შემოსავლის მიღების მიზნით მომუშავე პირი.
  • საკუთარ საწარმოში დასაქმებული პირი, რომელსაც არ აქვს შემოსავლის არანაირი ინტერესი.

What do you think?

Written by giga

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ქვეყნების ეკონომიკები | საქართველო, ისრაელი, აშშ, ჩინეთი

უნდა ივაჭრონ თუ არა ქვეყნებმა ერთმანეთში?