ეკონომიკის ანბანური ტესტი | ვ

დადგა დრო, გამოსცადო შენი ცოდნა ვ-ზე დაწყებული ეკონომიკური ტესტების ცოდნაში!

 • Question of

  რას ნიშნავს ვალი?

  • თანხა, რომელსაც გასცემს ბანკი ფასიანი ქაღალდების სანაცვლოდ.
  • თანხა, რომელიც განსაზღვრული ვადითა და გარკვეული პირობებით არის სესხად აღებული და უკან უნდა დაბრუნდეს.
  • თანხა, რომელსაც სესხის სახით გასცემს მხოლოდ ეროვნული ბანკი.
  • თანხა, რომელსაც ბანკი გასცემს მხოლოდ უძრავი ქონების სანაცვლოდ.
 • Question of

  რას ნიშნავს ვალუტა?

  • ამა თუ იმ ქვეყნის ფულის ერთეული.
  • ნაღდი ფული.
  • უცხოური ქვეყნის ფული.
  • ფულის ერთეული, რომელიც გამოიყენება ყველა ქვეყანაში.
 • Question of

  რას ნიშნავს ვაჭრობა?

  • დაბალი ღირებულების პროდუქტის მაღალ ფასად გაყიდვა.
  • პროდუქტზე ფასის დაკლება.
  • პროდუქტის ყიდვა-გაყიდვა და მომსახურების გაწევა.
  • პროდუქტის შეძება თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად.
 • Question of

  რას ნიშნავს ვენჩურული ბიზნესი?

  • ბიზნესი, რომელიც იყენებს პრაქტიკაში ჯერ კიდევ დაუნერგავ ტექნოლოგიურ სიახლეებსა და მეცნიერულ მიღწევებს.
  • ბიზნესი, რომლის მოგებაც ყოველწლიურად ორმაგდება.
  • ბიზნესი, რომელიც იყენებს ისეთ მეთოდებს, რომლებსაც მოგება არ მოაქვთ.
  • ბიზნესი, რომლის მოგებაც იმდენად მცირეა, რომ 1 წელზე მეტი ვერ ფუნქციონირებს.
 • Question of

  რას ნიშნავს ვადიანი ანაბარი?

  • ფულადი სახსრები, რომლით სარგებლობისთვისაც ბანკს უნდა გადაუხადო პროცენტი.
  • ანაბარი, რომელის გამოყენებაც გარკვეული ვადის შემდეგ შეუძლებელია.
  • ანაბარი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება მხოლოდ 10 წლის შემდეგ.
  • ფულადი სახსრები, რომელსაც ბანკისგან ერიცხება პროცენტი. მისი გატანა შესაძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში.
 • Question of

  რას ნიშნავს ვალდებულება?

  • ურთიერთობის ფორმა, როდესაც ერთ მხარეს მეორეს მიმართ აკისრია რაიმე ვალდებულება.
  • სავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ვუხდით ბანკებს.
  • ურთიერთობის ფორმა, რომელიც ავალდებულებს პირს თავისი ქონება სხვას აჩუქოს.
  • პირის მოვალეობა ყოველთვიური შენატანი გააკეთოს ბიუჯეტში.

What do you think?

Written by giga

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

GIPHY App Key not set. Please check settings

სესხის აღება და რესტრუქტურიზაცია

უბილეთო მგზავრის პრობლემა