ეკონომიკის ანბანური ტესტი | ა

შეავსე ანბან-ანბან ეკონომიკის ტესტი, რომლითაც შეგიძლია შეამოწმო შენი ცოდნა, ა-ზე დაწყებული ეკონომიკური ტერმინების ცოდნაში.

 • Question of

  რას ნიშნავს აბსოლუტური უპირატესობა?

  • ქვეყნის შესაძლებლობა, აწარმოოს რაიმე პროდუქტი სხვა ქვეყანაზე ნაკლები დანახარჯით სხვა ქვეყანქტიაზე ეფეანად.
  • ქვეყნის შესაძლებლობა, აწარმოოს სხვა ქვეყანაზე ბევრი პროდუქტი.
  • ქვეყნის უფლება, მხოლოდ მან აწარმოოს რაიმე პროდუქტი მთელ მსოფლიოში.
  • ქვეყნის ტრადიცია, აწარმოოს რაიმე პროდუქტი ყველა სხვა ქვეყანაზე უკეთ.
 • Question of

  რას ნიშნავს ავანსი?

  • სატელეფონო მომსახურების გადასახადი.
  • ფულადი თანხა, რომელიც გაიცემა ქველმოქმედებისთვის.
  • გადასახადი, რომელსაც მყიდველი იხდის უძრავი ქონების შეძენისას.
  • ფულადი თანხა, რომელიც გაიცემა წინასწარ პროდუქტის ან სერვისის მისაღებად.
 • Question of

  რას ნიშნავს ალტერნატიული ღირებულება?

  • ღირებულება, რომელსაც ვერ მიიღებ სხვა ღირებულების მიღების შემთხვევაში.
  • ხარჯები, რომელსაც ნივთის შეძენისას გადასახადების სახით ვიხდით.
  • რესურსი, რომელიც იხარჯება სხვადასხვა ნივთისა თუ სერვისის შექმნისას.
  • სხვა გამყიდველის მიერ დადებული ფასი იმავე პროდუქტზე.
 • Question of

  რას ნიშნავს ანაბარი?

  • თანხა, რომელსაც ბანკი მის ერთგულ მომხმარებლებს უხდის.
  • ბანკში შესანახად შეტანილი დანაზოგი, რომელსაც, როგორც წესი, ერიცხება პროცენტი.
  • დანაზოგი, რომლის გამოყენებაც მხოლოდ კენტ დღეებში შეიძლება.
  • ბანკში შენახული თანხა, რომელსაც ბანკი უკან აღარ აბრუნებს.
 • Question of

  რას ნიშნავს არამატერიალური აქტივი?

  • აქტივი, რომელიც არ არსებობს.
  • ფულის გარდა ყველანაირი ქონება.
  • ფიზიკური ფორმის არმქონე აქტივი, მაგალითად: ცოდნა, აქციები, საავტორო უფლება.
  • აქტივი, რომლის მფლობელის დადგენაც შეუძლებელია.
 • Question of

  რას ნიშნავს არაპირდაპირი დანახარჯები?

  • ხარჯები, რომელთა შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია.
  • ხარჯები, რომელთა გათვლა პროდუქციის წარმოებისას წინასწარ შეუძლებელია.
  • ხარჯები, რომლის გაღება სხვების გასახარებლად გიწევს.
  • ხარჯები, რომელიც პირდაპირ კავშირში არ არის წარმოებულ ან რეალიზებულ პროდუქციის თვითღირებულებასთან.
 • Question of

  რას ნიშნავს ასიგნაცია?

  • ფულის ერთეული.
  • 100 ცალი ხელმოწერა.
  • ჩეკი, რომელიც გაიცემა პროდუქტის შეძენისას.
  • ქაღალდის ფული.
 • Question of

  რას ნიშნავს აუდიტი?

  • სხვადასხვა საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება.
  • კომპანიის ღირებულების დადგენა.
  • სხვადასხვა საქმიანობის ფინანსური ანალიზი და ბუღალტრული კონტროლი.
  • დარღვევების აღმოჩენის მიზნით კომპანიაში შეჭრა.
 • Question of

  რას ნიშნავს აუქციონი?

  • ბაზარი, სადაც პროდუქტს ყველაზე მეტის გადამხდელი მიიღებს.
  • ბაზარი, სადაც პროდუქტს მიიღებს ის, ვინც ყველაზე ხმამაღლა იყვირებს!
  • ვაჭრობის პროცესი, რომლის მიზანიც ქველმოქმედებაა.
  • ვაჭრობის პროცესი, როდესაც გამყიდველი პროდუქტს თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად ყიდის.
 • Question of

  რას ნიშნავს აქტივი?

  • ინდივიდის ან ფირმის საკუთრება, რომელსაც აქვს ფულადი ღირებულება.
  • მხოლოდ უძრავი ქონება და მანქანა.
  • კომპანიის ყველაზე აქტიურ თანამშრომელთა ჯგუფი.
  • ვალდებულებები, რომელიც ამა თუ იმ კომპანიას გააჩნია.
 • Question of

  რას ნიშნავს აქცია?

  • ფასიანი ქაღალდი, რომლის ღირებულებაც აუცილებლად იზრდება.
  • ფასიანი ქაღალდი, რომელიც მფლობელს კომპანიის წილს აძლევს.
  • კომპანიის წილი, რომლის გაყიდვაც არ შეიძლება.
  • კომპანიის წილი, რომელიც მფლობელმა პროტესტების და აქციების საშუალებით მოიპოვა.
 • Question of

  რას ნიშნავს აქციზი?

  • არაპირდაპირი გადასახადი, რომელსაც ყველა ვიხდით.
  • არაპირდაპირი გადასახადი, რომელსაც მხოლოდ სრულწლოვანი მოქალაქეები იხდიან.
  • არაპირდაპირი გადასახადი, რომელსაც მთავრობა სიკეთეში ხარჯავს.
  • არაპირდაპირი გადასახადი, რომელსაც კანონით აკრძალული საქონლის შეძენისას იხდიან.

What do you think?

Written by giga

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

GIPHY App Key not set. Please check settings

კერძო საკუთრება საქართველოში

ინფლაცია